# تقویم_ساز

عملکرد فایل در برگه‌های مختلف فایل اکسل تبدیل تاریخ

  تبدیل تاریخ ساده میلادی به خورشیدی و خورشیدی به میلادی     محاسبه فاصله بین دو تاریخ برحسب روز و تعیین روزی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 554 بازدید