عملکرد فایل در برگه‌های مختلف فایل اکسل تبدیل تاریخ

 

تبدیل تاریخ ساده میلادی به خورشیدی و خورشیدی به میلادی

 

 

محاسبه فاصله بین دو تاریخ برحسب روز و تعیین روزی در گذشته با آینده با مشخص نمودن دوره

 

 

تبدیل گروهی تاریخ میلادی به خورشیدی در 1000 ردیف

 

 

امکان تغییر شیوه نمایش تاریخ شمسی با حروف

 

 

تبدیل تاریخ خورشیدی به میلادی

 

 

ساخت تقویم خورشیدی تنها با وارد کردن عدد سال مورد نظر

 

/ 0 نظر / 554 بازدید